Av. Şaban TATAR

DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK

DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK

Türk Ceza Kanununun 302. maddesinde; Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, Devletin birliğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan...

Devamını Oku
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Sosyal Devleti Nasıl Düzenlemiştir?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Sosyal Devleti Nasıl Düzenlemiştir?

Sosyal devlet; herkese insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesi sağlamayı amaçlayan bir devlet anlayışı olarak tanımlanabilir. 1982 Anayasamız Sosyal Devlet Sistemini kabul etmiştir.Anayasamızın 35.maddesi mülkiyet...

Devamını Oku
ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR

ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR

Adalet Mülkün temelidir sözü ile anlatılmak istenen özde şudur.Burada Mülk ile kastedilen devlet olup  Devletin sahibi ise  Millettir.Bir devletin temeli ise adaletli bir yönetim  sistemi...

Devamını Oku