537 okuma Bu Kategoridesiniz : 28 Eylül 2015 Pazartesi 16:42

Yalova Belediyesinden Arboretum Açıklaması

Yalova Belediyesinden Arboretum Açıklaması

Yalova Belediyesi bir süredir yerel ve ulusal gündemi meşgül eden halk arasında “Arboretum” olarak adlandırılan alan için basın açıklaması yayınladı.Belediye tarafından yapılan açıklama şu şekilde ;

 

“Alınan Bu Karar Kabul Edilemez”

Halk arasında Arboretum diye bilinen, günübirlik tesis alanı iken, bir önceki meclis kararıyla Turizm Tesis Alanı (TTA)’na çevrilerek satılan bu alanın daha sonra özel proje alanına çevrilmesi üzerine açılan dava sonucunda özel proje alanı planlanması iptal edildi. Alınan bu kararın kabul edilemz olduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman konuyla ilgili olarak hem Bakanlık nezninde hem de adli yollarla konun takipçisi olacaklarını belirtti.

Başkan Salman yaptığı yazılı açıklama ile konuya ilişkin itirazlarını ve çekincelerini dile getirdi. Başkan Salman açıklamasında şu cümlelere yer verdi;

“Bir önceki meclis kararıyla Turizm Tesis Alanı (TTA)’na çevrilerek satılan Arboretum daha sonra özel proje alanına çevrilmesi üzerine açılan dava sonucunda özel proje alanı planlaması iptal edilmiştir. Üst ölçekli planla-alt ölçekli planların uyumlu olması gerekirken, söz konusu olan alanla ilgili yargı süreci devam ettiği için, alt ölçekli planlarda üst ölçeğe uygun değişiklikler belediyemizce yapılmamıştır. Söz konusu alanla ilgili olarak TEMA tarafından açılan dava sonucunda, mahkeme TEMA’yı haklı bulunca, mahkeme kararı sonucunda, plan eski haline gelmesi gerekirken yani (Turizm Tesis Alanı olması gerekirken), Bakanlık bahse konu alanı konut kullanımına dönüştürerek ve yeni bir yapılaşma koşulu getirerek plan tadilatı sürecini başlatmıştır. Daha önceki planlarda, kamu yararına ayrılmış olan bu alan (Arboretum – Rekreasyon Alanı vb.) çeşitli sebeplerle, Yalova’nın ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ile Turizm Tesis Alanı haline dönüştürülmüş ve özel yatırımcılara satılmıştır.”

başkan

“Yapılan Değişiklikle Kamuoyunda Rant Alanı Algısı Oluştu”

“Durum böyle iken bu alanın, Bakanlığın yeni uygulama kararıyla konut kullanımına açılması ile kamu yararına aykırı bir durum oluşmuş olup, kamuoyunda bu alanın RANT ALANINA çevrilmesi gibi bir kanaat oluşmuştur” diyen Başkan Salman sözlerini şöyle sürdürdü; “Normal vatandaşın kullandığı onaylı planlardaki yapılaşma koşullarında yüksek yoğunluklu alanlarda maksimum kullanma kararı hektar başına (10.000 m2 lik alanda) 200 kişi iken, söz konusu alanda Bakanlık önerisine göre hektar başına 300 kişiye çıkartılmıştır. Bu durum mevcut planlarda, ada bazında aykırılığa neden olmakta, eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama haline gelmektedir. Söz konusu alandaki, az sayıdaki mülk sahiplerine (toplamda 5 kişi) kişiye özel bir kullanım kararı niteliği taşıdığı için kamu vicdanının rahatsız olacağı aşikârdır. İmar kanununa göre, mekânsal planlar yapım yönetmeliğinde, planlanmış olan herhangi bir alanda yapılmış olan plan tadilatının iptal edilmesi halinde, mevcut alanın plansız alan niteliği taşımadığı, eski plan kararına dönüşmesi ilkesi var olduğuna göre, bakanlık bu uygulamak istediği plan kararıyla, kendisiyle çelişmektedir. Yalova da hizmet sektörünün gelişmesi için ayrılan ve turizm yatırımı yapılmasına yönelik (doğru veya yanlış) bir meclis kararı olmasına karşın, şimdi bu alan ticari amaçlı kullanıma açık RANT ALANI haline dönüştürülmüştür.”

“Yalova’nın Geleceğini Düşünen Herkes Elini Taşın Altına Koymalı”

Başkan Vefa Salman, Yalova’nın geleceğini düşünen herkesin bu konuda elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek şunları dile getirdi; “1/25000’lik planla ilişkili, stratejik plana göre, Yalova’nın geleceğine yönelik hizmet sektörünün geliştirilmesi hedeflerine aykırı bir durum oluşturduğu için alınan bu karar kabul edilemez. Bu gerekçelerle Belediyemizce Bakanlık nezdinde itirazda bulunacağımızı ve yargıya müracaat edeceğimizi kamuoyuna beyan ederiz. Kent Konseyi, TEMA, meslek odaları gibi sivil toplum kuruluşlarımızın da yasal olarak gerekeni yapacaklarını umut etmekteyiz.”

Sponsor Alanı

 benzer haberler

ÇINARCIK’TA FIRINLAR DENETLEDİ  

ÇINARCIK’TA FIRINLAR DENETLEDİ

BELEDİYEDEN KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK ÇALIŞMA  

BELEDİYEDEN KALDIRIM İŞGALİNE YÖNELİK ÇALIŞMA

Yol Çöktü Çöp Kamyonu İçine Girdi  

Yol Çöktü Çöp Kamyonu İçine Girdi