569 okuma Bu Kategoridesiniz : 19 Ekim 2016 Çarşamba 17:20

Haberler Gerçeği Yansıtmak Yerine Birilerinin İsteğine Göre Yazılıyor

Haberler Gerçeği Yansıtmak Yerine Birilerinin İsteğine Göre Yazılıyor

Son günlerde Yalova Üniversitesi ile ilgili görsel ve yazılı medyada yer alan haberlere yönelik BASIN AÇIKLAMASI aşağıda yer almaktadır.

Haberin internet sitesinden kaldırıldığı iddiası; ÖSYM Yalova İl Sınav Koordinatörü Prof.Dr.Kenan Dağcı’nın 11.08.2016 tarihinde sınav koordinatörlüğü görevinden istifa etmesi üzerine; Rektörlüğümüz tarafından 12.08.2016 tarih ve 3572 sayılı yazı ile Prof.Dr.Tuncay Güloğlu’nun, Yalova İl Sınav Koordinatörü olarak görevlendirilmesine ilişkin önerimiz Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na sunulmuş ve ÖSYM tarafından Rektörlüğümüze gönderilen 24.08.2016 tarih 28342 sayılı yazı ile adı geçenin İl Sınav Koordinatörü olarak atanması uygun bulunmuştur. Ayrıca, söz konusu İl Sınav Koordinatörü görevlendirmesine ilişkin ÖSYM tarafından 24.08.2016 tarih ve 28365 sayılı yazı ile Yalova Valiliği’ne de gönderilmiştir. Yalova Valiliği de Tuncay Güloğlu’nun İl Sınav Koordinatörü görevlendirilmesini 09.09.2016 tarih ve 6565 saylı yazıları ile Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bildirmiştir. Belirtilen görevlendirmeler mevzuata uygun olarak yerine getirilmiştir. Ancak 15.10.2016 tarihinde Prof.Dr.Tuncay Güloğlu’nun gözaltına alındığı haberi görsel ve yazılı medyada yer aldıktan sonra Rektör Vekili Prof.Dr.Hüseyin Yıldırım 15.10.2016 tarihinde ÖSYM tarafından İl Sınav Koordinatörü olarak belirlenmiş ve 16.10.2016 tarihinde yapılan KPSS Sınavı Prof.Dr.Hüseyin Yıldırım yönetiminde sağlıklı bir şekilde tamamlanmıştır. Prof. Dr.Tuncay Güloğlu gözaltına alındıktan sonra daha önceki İl Sınav Koordinatörü Prof.Dr.Kenan Dağcı ile arasındaki devir teslim ile ilgili haber Üniversite Yönetiminin talimatları ile Üniversite Web sayfasından kaldırılmıştır. Dolayısıyla Prof.Dr.Tuncay Güloğlu basında ifade edildiği gibi sınavdan hemen önce değil yaklaşık 45 gün önce görevlendirilmiştir.

2.Prof.Dr.Tuncay Güloğlu’nun ÖSYM İl Koordinatörü olarak atanması konusunda
Söz konusu görevlendirmenin yapıldığı günlerde kendisi ile ilgili komisyonda üye olmasını ve görevlendirilmesini engelleyen her hangi bir bulgu söz konusu olmadığından Prof.Dr.Tuncay Güloğlu 02.08.2016 tarihinde FETÖ soruşturmasında komisyon üyesi olarak görevlendirilmiştir.

3. Hafta sonu haberin kaldırılması
Tuncay Güloğlu’nun gözaltına alınmasından sonra ÖSYM koordinatörlüğüne hafta sonu sınav olması nedeniyle Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım görevlendirilmiştir. Bu olaydan sonra internet sayfası güncellenmiş ve devir-teslim ile ilgili haber Üniversite Yönetiminin talimatları doğrultusunda internet sitesinden kaldırılmıştır.

4. CHP Yalova Milletvekili Sayın Muharrem İnce’nin basında yer alan iddiası; daha önceki yönetim sürecinde belirtilen konuda uyarı yapılmış olabilir. Ancak Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım Rektör Vekili olduktan sonra bu konuda her hangi bir uyarı ve açıklama söz konusu değildir. Kaldiki Prof. Dr. Tuncay Güloğlu son gelişmeler üzerine açığa alınmıştır.

5. Tuncay Güloğlu’nun 2012 yılında Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen çalıştayda sunduğu bildiri
Söz konusu çalıştayda verdiği bildiri özeti tarafımızdan istenilmiş ve içeriği incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu bilimsel çalışmalara dayalı bir metin olduğu kanaatine varılmıştır. FETÖ ile ilgili soruşturma komisyonuna Devletin üst yönetiminden gelen, emin ve güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgi veri tabanında da Tuncay Güloğlu ile ilgili hiçbir ifade bulunmamaktadır. Nitekim Üniversitemizce hazırlanan gerek görevden uzaklaştırma ve buna bağlı olarak YÖK tarafında ihraç edilen akademik personelin tespiti yukarıda belirtilen veri tabanına bağlı olarak gerçekleştirilmiştir.

6. Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım ve ekibinin atamalarda, ihalelerde korktuğu, konuşamadığı iddiası
Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın Rektör Vekili olduğu dönemde Üniversitemizde akademik ve idari personel kadrolarına her hangi bir atama yapılmamıştır. Ancak uzaklaştırma nedeniyle ilgili personeller yerine yapılan görevlendirmeler Üniversitemiz içinden vekil olarak yapılmıştır.

Üniversitemiz ile ilgili her türlü ihale Sayıştay denetimine tabi olup KİK hükümlerine göre ihaleler açık ihale sistemi ile yapılmaktadır. Devam eden inşaat ihaleler ise daha önceki Rektör döneminde başlamış olup devam etmektedir.

7. Yalova Üniversitesi Yapı işleri Daire Başkanı Mustafa Temel döneminde yapılan ihaleler
Yapı İşleri Daire Başkanı döneminde yapılan ihaleler mevzuat hükümlerine göre tamamlanarak ilgili komisyonlarca gerçekleştirilmiştir. Sayıştay denetimine ve KİK hükümlerine tabi olup her hangi bir kayırma ve iltimas söz konusu değildir. İhaleler açık ihale şeklinde yapılmaktadır.

8. Yalova Üniversitesi ile ilgili bu kadar iddialar ve bilgiler ortaya çıkmış iken, Sekreterler ve Personel Daire başkanları görevlerini yaptılar mı, Devletin suç dediği konularda yetkilileri uyardılar mı?
Söz konusu isnat ile ilgili gerek resmi organlardan gerekse ihalelere taraf olan kişiler tarafından herhangi usulsüzlük iddiası, bir talep söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir talep gelmediğinin yanında gerek ihale hazırlıkları aşamasında ve gerçekleştirilmesi sırasında Yapı İşleri Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca gerekli incelemeler yapılarak ihale işlemleri tamamlanmaktadır. Bu güne kadar üst denetim organlarınca Sayıştay vb., kurumlarca usule uygun olmayan her hangi bir durum tespit edilmemiştir. Mustafa Temel’in 15.10.2016 tarihindeki gözaltına alınmasından dolayı görevinden açığa alınmıştır.

9. Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın görev süresi
Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın Rektör Vekili olarak görevlendirilmesi YÖK tarafından yapılmış olup bu görevlendirme ile ilgili bir süre söz konusu değildir. YÖK’ün Üniversitemize bildirimi gereği Üniversitemiz FETÖ/PDY ile ilgili olarak tespit komisyonu kurmuştur. İlgili tespit komisyonu Kamunun ilgili kurumları ile işbirliği içerisinde tespit işlemlerini yaparak gereği için YÖK’e rapor sunmuştur. Nitekim YÖK’e gönderilen 1.listedeki akademik ve idari personel ile ilgili tasarruflar gerek YÖK ve gerekse Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine YÖK’e gönderilen 2. tespit listesi YÖK tarafından değerlendirme aşamasındadır. Halen Üniversitemiz yönetimimiz teyakkuzda olup bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir.

10. Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’ın 17.10.2016 tarihli basın açıklamasının iptal edilmesi
Söz konusu basın toplantısı Üniversitemiz Rektör Vekili ve ilgili üst yönetimce Üniversitemizin gelişimi ile ilgili önümüzdeki dönemde açılacak yeni Fakülteler ve Yüksekokul bulunmayan ilçelerimizde tasarlanan Meslek Yüksek Okullarının tanıtımı ve basın mensuplarıyla bu konuların tartışılarak olgunlaştırılmasına yönelikti. Ani olarak oluşan gözaltılar nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur.

Sponsor Alanı

 benzer haberler

Bakan’dan Velilere Uyarı  

Bakan’dan Velilere Uyarı

Rektör CEBECİ’nin  Nevruz Mesajı  

Rektör CEBECİ’nin Nevruz Mesajı

Rektör CEBECİ’nin  Miraç Kandili Mesajı  

Rektör CEBECİ’nin Miraç Kandili Mesajı