713 okuma Bu Kategoridesiniz : 31 Ocak 2016 Pazar 16:25

DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK

DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK

Türk Ceza Kanununun 302. maddesinde; Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, Devletin birliğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, Devletin bağımsızlığını zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye müebbet ağır hağis cezası verilir hükmünü içermektedir.

Ceza kanunumuz bu kadar açık bir şekilde Devlet aleyhine işlenen suçlara bu ağır müeyyideyi getiriyor olmasına rağmen 1984 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden terör olaylarından yakalanıp tutuklanan ve yargıılananlardan acaba kaç tanesi bu müeyyideye uygun şekilde mahkumiyet almıştır.
Sanıyorum çok azı bu şekilde cezalandırılmış ve dönem dönem getirilen kısmi aflarla da verilen cezalar düşürülmüş ve işlenen bu tür suçların cezalandırılmaları sınırlındırılarak suçlular cesaretlendirilmiştir.

Butün bu açık hükümlere göre şiddetle cezalandırılmaları gerekenler yeri geldiğinde muhatap dahi alınarak veyahutta dağdan inip siyaset yapsınlar denilerek Yüce Meclisin çatısı altında Milletvekili dokunulmazlığı zırhına büründürülmüşlerdir.

Bugün zirve yapan terör örgütü üyelerinin ve teröristlerin cezalandırılması için yeni bir kanunda çıkarılmamıştır.Mevcut Kanunlar çerçevesinde terör ile mücadele edilmektedir.

Dün elini kolun sallayarak şehirlere inmesine sessiz kalınan terör örgütü bugün şiddetle cezalandırılma yoluna gidilmektedir.

Soruyorum dün kanunlar müsait değilmiydi devlet aleyhine kalkışma ve devletin hükümranlığını bir bölgede bertaraf etmek isteyenleri bastırmak için Kanunlar Haziranda ne ise bugünde aynı kanunlar çerçevesinde terör örgütüne karşı mücadele edilmektedir.

Değişen ne olmuştur.Değişen Devleti yönetenlerin terör örgütüne bakışı açısı değişmiştir.Tekhlike dünde aynı bugünde aynı olmasına rağmen dün tehlike gözden kaçırılmış veyahutta Terör örgütünün barışçıl yollarla hedeflerinden vaz geçeceği zannedilmiştir.

Bunun böyle olmayacağı anlaşıldığında ise terör dağdan şehirlere inmiş ve örgüt şehirlerde teşkilatlanmıştır.
Devletin bir terör örgütü ile mücadele ederken yol ve yöntemlerinin değişmemesi ve tutarlı bir tavır takınılması gerktiği bugün anlaşılmış olup ümid ediyoruzki yarın tekrar başa dönülmemelidir.Aksi takdirde vatandaşın devlete olan güvenide sarsılacaktır.

Vatandaşımız hala devletin bu terörün üstesinden geleceğine dair inancı devam etmekte,Terörün ülkenin gündeminden çıkacağı ve barış ve kardeşliğin hakim olacağı günleri Ülkemiz insan sabırla beklemektedir.31.01.2016
. Av.Şaban Tatar

Sponsor Alanı

 benzer haberler

Av. Şaban TATAR Mesleğe Geri Döndü  

Av. Şaban TATAR Mesleğe Geri Döndü

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Sosyal Devleti Nasıl Düzenlemiştir?  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Sosyal Devleti Nasıl Düzenlemiştir?

Seçim Sistemimiz ve Millet Meclisi seçimlerimiz  

Seçim Sistemimiz ve Millet Meclisi seçimlerimiz