1.531 okuma Bu Kategoridesiniz : 04 Eylül 2018 Salı 14:36

Doğa ve Denizin Buluştuğu Üniversite

Doğa ve Denizin Buluştuğu Üniversite

Yalova Üniversitesi, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre bünyesine yerleşen öğrenciler için kayıt dönemini 3-7 Eylül, ders kayıtlarını 17-21 Eylül ve katkı payı/ öğrenim ücreti ödemesini 17-21 Eylül tarihleri arasında belirledi. Ancak, e- devlette üzerinden yapılan kayıtlar 3 -5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt tarihlerine dikkat!

Kayıt tarihlerine ilişkin Yalova Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında ön kayıtlarını ubs.yalova.edu.tr adresi üzerinden yapmalıdır. 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek kayıt dönemi boyunca öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak elektronik kayıt ya da yerleştikleri akademik birime şahsen başvurarak (üniversiteye gelerek) kayıtlarını gerçekleştirebilmektedir. ubs.yalova.edu.tr adresi üzerinden e-kayıt yapan öğrencilerimizin; muafiyet ve yeterlilik sınavlarına katılmak ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı okumak gibi talepleri için burada bulunan anketi doldurmaları gerekmektedir.”

Önemli Notlar..

1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (e-Kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.

3) Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir. YKS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığı’nca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2018-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

4) Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği akademik birime başvuracaktır.

5) Elektronik kayda, sağlık raporu vb. belgeler isteyen aşağıdaki programlar dahil değildir. (Özel koşullu ön lisans veya lisans programları)

Sponsor Alanı

 benzer haberler

Bakan’dan Velilere Uyarı  

Bakan’dan Velilere Uyarı

Rektör CEBECİ’nin  Nevruz Mesajı  

Rektör CEBECİ’nin Nevruz Mesajı

Rektör CEBECİ’nin  Miraç Kandili Mesajı  

Rektör CEBECİ’nin Miraç Kandili Mesajı